Förtroendevalda i Kalmar kommun

Christopher Dywik (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
076-1634092 (mobil)

E-post:
christopher.engstrom-dywik@kalmar.se

Bild på Christopher Dywik

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31
Heltidsengagerade politiker Oppositionsråd 2022-10-17 2026-10-16
Kalmar Hamn AB Ersättare Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kalmar Kommunbolag AB Ledamot 2023-01-01 2027-03-31
Kalmar läns museum, stiftelse Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kalmar Science Park AB Ersättare Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kalmar Vatten AB Ersättare Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-24
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2022-10-25 2026-10-24
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-10-25 2026-10-24
Personalansvarigt kommunalråd och oppsitionsråd Ledamot 2022-10-25 2026-10-24
Styrelsen för vuxenutbildningen Ledamot 2022-10-25 2023-12-31
Växtplats i Kalmar AB Ersättare Ombud 2023-01-01 2027-03-31