Förtroendevalda i Kalmar kommun

Kristdemokraterna (KD)

Webbplats:
http://wp.kristdemokraterna.se/kalmar/

Antal personer (21 st)

Efternamn Förnamn
Davidsson Maria
Wåhlin Mats
Kyrk Karl-Gustav
Ohlsson Michael
Salomonsson Andreas
Ärlebrant Maud
Gunnarsson Anna
Edvinsson Kerstin
Pålsson Ahlgren Catrine
Persson Roland
Lindstedt Lennart
Dywik Christopher
Sjömar Fredrik
Bäckström Monica
Johannisson Daniel
Ammert Liselotte
Johansson Margreth
Karlsson Junita
Heiding Håkan
Krasnov Alexander
Löfdahl Astrid