Förtroendevalda i Kalmar kommun

Kalmar Hamn AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (15 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Heimark Sjögren Elisabeth Socialdemokraterna Ordförande 1
Karlsson Junita Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Thoor Jens Ison Socialdemokraterna Ledamot 3
Ross Jonas Vänsterpartiet Kalmar Ledamot 4
Alvarsson Kenneth Centerpartiet Ledamot 5
Holst Kaj Moderaterna Ledamot 6
Falkestad Carina Sverigedemokraterna Ledamot 7
Åkesson Anders Centerpartiet Ombud 8
Dywik Christopher Kristdemokraterna Ersättare Ombud 9
Trossing Tomas Sverigedemokraterna Lekmannarevisor 10
Lindström Eva Moderaterna Lekmannarevisor 11
Bülow Kjell Socialdemokraterna Ersättare Lekmannarevisor 12
Sandberg Dan Liberalerna Ersättare Lekmannarevisor 13
Lundström Johan Näringslivsrepresentant 14
Thorstensson Jan-Olof Utan partitillhörighet Näringslivsrepresentant 15