Förtroendevalda i Kalmar kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-24

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Persson Johan Socialdemokraterna Ordförande 1
Lindqvist Hanne Moderaterna Vice ordförande 2
Abaza Dzenita Socialdemokraterna Ledamot 3
Ciardi Erik Centerpartiet Ledamot 4
Ross Liselotte Vänsterpartiet Kalmar Ledamot 5
Dywik Christopher Kristdemokraterna Ledamot 6