Förtroendevalda i Kalmar kommun

Gode män enl. fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Gustavsson Ulf Socialdemokraterna Godman 1
Persson Roland Kristdemokraterna Godman 2
Johansson Gunilla Socialdemokraterna Godman 3
Jonsson Per-Olof Moderaterna Godman 4
Ustrup Peter Centerpartiet Godman 5
Uhr Magnus Socialdemokraterna Godman 6