Förtroendevalda i Kalmar kommun

Roland Persson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0768142857 (mobil)

E-post:
rollekalmar@icloud.com

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kalmar Vatten AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Godman 2023-01-01 2026-12-31
Donationskommittén för samfonder Ersättare 2023-01-01 2026-12-31