Förtroendevalda i Kalmar kommun

Peter Ustrup (C)

Kontaktinformation

E-post:
peter.ustrup@telia.com

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Godman 2023-01-01 2026-12-31