Förtroendevalda i Kalmar kommun

Per-Olof Jonsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-747 07 63 (mobil)

Postadress:
Binnaretorp 220 395 95 Rockneby
(bostad)

E-post:
per-olof.jonsson@kalmar.se

Bild på Per-Olof Jonsson

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kalmar Vatten AB Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning 1:e vice ordf 2022-10-17 2026-10-14
Norra möre vägfond, stiftelse Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2:e vice ordf 2022-10-15 2026-10-14
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Godman 2023-01-01 2026-12-31
Kalmar Energi Holding AB, Kalmar Energi Elnät AB, Kalmar Energi Värme AB Ersättare Observatör 2019-01-01 2023-05-01