Förtroendevalda i Kalmar kommun

Monica Bäckström (KD)

Kontaktinformation

E-post:
Monica.bstrom@hotmail.com

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Fröbergska stiftelsen Ledamot 2020-03-30 2025-12-31
Kalmarsunds överförmyndarnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen August Peterssons i Tingby donationskommitté Ersättare 2023-01-01 2026-12-31