Förtroendevalda i Kalmar kommun

Junita Karlsson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
junita.karlsson@kristdemokraterna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kalmar Hamn AB Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kalmar Öland Airport AB Ersättare Ombud 2019-01-01 - 2023-03-30
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-09
Servicenämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31