Förtroendevalda i Kalmar kommun

Hanne Lindqvist (M)

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Heltidsengagerade politiker Oppositionsråd 2020-03-01 - 2022-10-19
Kalmar Kommunbolag AB Vice ordförande 2020-03-01 - 2022-12-31
Kommuninvest föreningsstämma Ersättare Ombud 2020-03-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordf 2020-03-01 - 2022-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2020-03-03 - 2022-10-29
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2020-03-01 - 2022-10-30
Pensionärsrådet Ledamot 2020-03-03 - 2022-12-31
Samordningsförbundet i Kalmar län Ersättare 2020-03-01 - 2023-03-31
Styrelsen för vuxenutbildningen Vice ordförande 2020-03-01 - 2022-10-31
Tillgänglighetsråd Ersättare 2020-03-03 - 2022-12-31