Förtroendevalda i Kalmar kommun

Destination Kalmar AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (15 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Lasse Socialdemokraterna Ordförande 1
Portland Bengtsson Annica Moderaterna Vice ordförande 2
Ahlin Emma Socialdemokraterna Ledamot 3
Forssell Tomas Vänsterpartiet Kalmar Ledamot 4
Anderberg Christian Centerpartiet Ledamot 5
Stark Micael Moderaterna Ledamot 6
Foghagen Micael Sverigedemokraterna Ledamot 7
Akinder Peter Socialdemokraterna Ombud 8
Lindqvist Hanne Moderaterna Ersättare Ombud 9
Podolak-Andersson Kristina Socialdemokraterna Lekmannarevisor 10
Johansson Margreth Kristdemokraterna Lekmannarevisor 11
Ohlsson Lennart Centerpartiet Ersättare Lekmannarevisor 12
Lindström Eva Moderaterna Ersättare Lekmannarevisor 13
Glebe Carl-Johan Näringslivsrepresentant 14
Söderström Anette Näringslivsrepresentant 15