Förtroendevalda i Kalmar kommun

Peter Akinder (S)

Kontaktinformation

Telefon:
072-4665501 (mobil)

E-post:
peter.akinder@kalmar.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Destination Kalmar AB Ombud 2020-01-27 - 2022-12-31
Kalmar Science Park AB Ombud 2020-01-27 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-01-27 - 2022-10-16
Kommunstyrelsens planutskott Ordförande 2020-01-04 - 2022-10-29
Pensionärsrådet Ledamot 2020-01-27 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2020-01-27 - 2022-12-31
Tillgänglighetsråd Ledamot 2020-01-27 - 2022-12-31