Förtroendevalda i Kalmar kommun

Socialdemokraterna (S)

Webbplats:
https://www.kalmarframat.se/