Förtroendevalda i Kalmar kommun

Erik Ciardi (C)

Kontaktinformation

Telefon:
072-4637604 (mobil)

Telefon:
0480-450025 (arbete)

E-post:
erik.ciardi@kalmar.se

Bild på Erik Ciardi

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2022-10-25 2026-10-24
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2022-10-25 2026-10-24
Heltidsengagerade politiker Kommunalråd 2022-10-17 2026-10-16
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-10-25 2026-10-24
Styrelsen för vuxenutbildningen Ledamot 2022-10-25 2023-12-31
Kalmar Kommunbolag AB Ordförande 2023-01-01 2027-03-31