Förtroendevalda i Kalmar kommun

Gunilla Johansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-526 47 33 (mobil)

Postadress:
Drag 166 395 94 Rockneby
(bostad)

E-post:
gunilla.a.johansson@kalmar.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Donationskommittén för samfonder Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Godman 2023-01-01 2026-12-31
Ombud enligt begravningslagen Ombud 2023-01-01 2026-12-31