Förtroendevalda i Kalmar kommun

Liselotte Ross (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0730-737964 (mobil)
0480-45 00 24 (arbete)

Postadress:
Magistratsgatan 11B 392 35 Kalmar
(bostad)

E-post:
liselotte.ross@kalmar.se

Bild på Liselotte Ross

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gruppledare Gruppledare 2019-01-01 - 2022-12-31
Heltidsengagerade politiker Kommunalråd 2018-10-20 - 2022-11-01
Kalmar Kommunbolag AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordf 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-30 - 2022-10-29
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2018-10-30 - 2022-10-29
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2018-11-02 - 2022-10-30
Pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Personalansvarigt kommunalråd och oppsitionsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen för vuxenutbildningen Ledamot 2018-10-31 - 2022-10-31
Tillgänglighetsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31