Förtroendevalda i Kalmar kommun

Leila ben Larbi (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0739-929006 (mobil)

E-post:
Leila.BenLarbi@kalmar.se

Bild på Leila ben Larbi

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-17 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-24
Politiska sekreterare Politisk Sekreterare 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31