Förtroendevalda i Kalmar kommun

Kajsa Hedin (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-0512664 (mobil)

E-post:
kajsa.hedin@kalmar.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunalförbundet Kretslopp sydost Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsens planutskott Vice ordförande 2022-10-25 2026-10-24
Samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31