Förtroendevalda i Kalmar kommun

Krusenstjernska gården, stiftelse

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Andersson Annette Tjänsteperson Kalmar kommun 1
Nilsson Ederam Henrik Tjänsteperson Kalmar kommun 2
Arnesson Peter Tjänsteperson Kalmar kommun 3
Sverkén Jonas Tjänsteperson Kalmar kommun 4
Linder Maria Tjänsteperson Kalmar kommun 5
Larsson Marcus Tjänsteperson Kalmar kommun 6
Johansson Margreth Kristdemokraterna Revisor 7
Trossing Tomas Sverigedemokraterna Revisor 8