Förtroendevalda i Kalmar kommun

Mark Hammar (MP)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalförbundet Kretslopp sydost Ersättare 2019-11-25 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-11-15 - 2022-10-14