Förtroendevalda i Kalmar kommun

Anette Lingmerth (S)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kalmarsunds överförmyndarnämnd Ordförande 2019-04-29 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Kretslopp sydost Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Tillgänglighetsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31