Förtroendevalda i Kalmar kommun

Anette Lingmerth (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kalmarsunds överförmyndarnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbundet Kretslopp sydost Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14