Förtroendevalda i Kalmar kommun

Ulf Gustavsson (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Godman 2023-01-01 2026-12-31