Förtroendevalda i Kalmar kommun

Ulf Gustavsson (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Godman 2019-01-01 - 2022-12-31