Förtroendevalda i Kalmar kommun

Maia Dahlberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-289 71 55 (mobil)

E-post:
maia.dahlberg@kalmar.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kalmar Energi Holding AB, Kalmar Energi Elnät AB, Kalmar Energi Värme AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kalmar Kommunbolag AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
KIFAB i Kalmar AB Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2018-10-30 - 2022-10-29
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillgänglighetsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31