Förtroendevalda i Kalmar kommun

Roger Holmberg (S)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kalmarhem AB Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31