Roland Persson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
rollekalmar@icloud.com

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Godman 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31