Förtroendevalda i Kalmar kommun

Kalle Winner (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Omsorgsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31