Förtroendevalda i Kalmar kommun

Jens Körge (V)

Kontaktinformation

E-post:
jens.korge@kalmar.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kalmarhem AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Politiska sekreterare Politisk Sekreterare 2023-01-01 2026-12-31