Förtroendevalda i Kalmar kommun

Berth Larsson ((-))