Förtroendevalda i Kalmar kommun

Anette Lingmerth (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kalmarsunds överförmyndarnämnd Ordförande 2019-04-29 - 2022-01-31
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14