Förtroendevalda i Kalmar kommun

Kajsa Hedin (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-0512664 (mobil)

E-post:
kajsa@olvonstigen.se
kajsa.hedin@kalmar.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kalmarhem AB ers Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsens planutskott 1:e vice ordf 2018-10-30 - 2022-10-29
Samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31