Förtroendevalda i Kalmar kommun

Anna Baum (V)

Kontaktinformation

E-post:
accbaum@gmail.com

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
A och T Helleborgs donationsfond ers. Revisor 2015-01-01 - 2018-12-31
Donationsstiftelser ers. Revisor 2015-01-01 - 2018-12-31
Grandinska Välgörenhetsfonden ers. Revisor 2015-01-01 - 2018-12-31
Kalmar Vatten AB ers. Lekmannarevisor 2015-05-20 - 2019-05-01
Kalmarhem AB ers. Lekmannarevisor 2015-05-20 - 2019-05-01