Förtroendevalda i Kalmar kommun

Ulf Gustavsson (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Godman 2015-01-01 - 2018-12-31