Förtroendevalda i Kalmar kommun

Göran Häggfors (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0480-201 26 (bostad)
070-433 82 99 (mobil)

Postadress:
Stensövägen 31 392 47 Kalmar
(bostad)

E-post:
goran.haggfors@kalmar.se