Förtroendevalda i Kalmar kommun

Hans Johansson (S)