Förtroendevalda i Kalmar kommun

Petra Gustafsson (SD)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
KIFAB i Kalmar AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Politiska sekreterare Pol. Sekreterare 2019-01-01 - 2022-12-31
Vatten- och miljönämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31