Förtroendevalda i Kalmar kommun

Lennart Johansson (SD)