Förtroendevalda i Kalmar kommun

Per Dahl ((M))

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Donationsstiftelser högre belopp Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Kalmar Hamn AB ers. Lekmannarevisor 2019-05-13 - 2022-12-31
Kalmar Kommunbolag AB Lekmannarevisor 2019-05-21 - 2023-03-24
Kalmar kommuns revisorer Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kalmar Vatten AB Lekmannarevisor 2019-05-13 - 2022-12-31
Kalmarsunds gymnasieförbund Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31