Förtroendevalda i Kalmar kommun

Mats Mårtensson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0480-473858 (bostad)
073-5346369 (mobil)

Postadress:
Vitavallsvägen 41 393 63 Kalmar
(bostad)

E-post:
mats53martensson@gmail.com