Förtroendevalda i Kalmar kommun

Jan Bengtsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0480-264 00 (bostad)
070-207 30 55 (mobil)

Postadress:
Jakob Smålännings gata 12 A 392 37 Kalmar
(bostad)

E-post:
jan.atti.bengtsson@gmail.com

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Donationsstiftelser Revisor 2015-01-01 - 2018-12-31
Kalmar Kommunbolag AB Lekmannarevisor 2015-05-20 - 2019-05-01
Kalmar kommuns revisorer Vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Kalmar läns museum, stiftelse Revisor 2015-01-01 - 2018-12-31
Kalmar Öland Airport AB ers. Lekmannarevisor 2015-05-20 - 2019-05-01
Kalmarhem AB Lekmannarevisor 2015-05-20 - 2019-05-01
Kalmarsunds gymnasieförbund ers. Revisor 2015-01-01 - 2018-12-31
KIFAB i Kalmar AB ers. Lekmannarevisor 2015-05-20 - 2019-05-01