Förtroendevalda i Kalmar kommun

Näringslivsrepresentant (Övr)