Förtroendevalda i Kalmar kommun

Utan partitillhörighet (-)