Förtroendevalda i Kalmar kommun

Utskott (3 st)

Namn
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens planutskott