Förtroendevalda i Kalmar kommun

Stiftelser (15 st)

Namn
A och T Helleborgs donationsfond
A Peterssons i Tingby donation till f d Ljungby kommun
Stiftelsen Dahmska fonden
Donationskommittén för samfonder
Stiftelsen Ernst och Bertha Johanssons understödsfond
Fam. Danielssons stiftelse för kulturella ändamål
Grandinska Välgörenhetsfonden
Ingeborg och Sture Wetterholms stiftelse
John F Carlssons fond Arby
Kalmar läns museum, stiftelse
Krusenstjernska gården, stiftelse
T och R Nordenanckars stiftelse
Donationsstiftelser högre belopp
Donationsstiftelser lägre belopp
Dahmska stiftelsen å Stensberg