Förtroendevalda i Kalmar kommun

Övrigt (14 st)

Namn
Kalmar kommuns revisorer
Heltidsengagerade politiker
Politiska sekreterare
Personalansvarigt kommunalråd och oppsitionsråd
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
Samordningsförbundet i Kalmar län
Industriellt Utvecklingscentrum
Kommunförbundet
Vigselförrättare borglig
Borgerlig begravningsförrättare
Gode män enl. fastighetsbildningslagen
Kommuninvest föreningsstämma
Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län