Förtroendevalda i Kalmar kommun

Övrigt (15 st)

Namn
Kalmar kommuns revisorer
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
Industriellt Utvecklingscentrum
Grandinska Välgörenhetsfonden
Heltidsengagerade politiker
Politiska sekreterare
Borgerlig begravningsförrättare
Borgerlig vigselförrättare
Gode män enl. fastighetsbildningslagen
Pensionärsrådet
Kommuninvest föreningsstämma
Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB
DEL-TA Intressenters ideell förening
Personalansvarigt kommunalråd och oppsitionsråd