Förtroendevalda i Kalmar kommun

Övrigt (15 st)

Namn
Kalmar kommuns revisorer
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
Samordningsförbundet i Kalmar län
Industriellt Utvecklingscentrum
Heltidsengagerade politiker
Politiska sekreterare
Vigselförrättare borglig
Borgerlig begravningsförrättare
Gode män enl. fastighetsbildningslagen
Pensionärsrådet
Kommuninvest föreningsstämma
Personalansvarigt kommunalråd och oppsitionsråd
Kommunförbundet
Styrelsen för vuxenutbildningen