Förtroendevalda i Kalmar kommun

Övrigt (27 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kalmar kommuns revisorer
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
Industriellt Utvecklingscentrum
A och T Helleborgs donationsfond
A Peterssons i Tingby donation till f d Ljungby kommun
Stiftelsen Dahmska fonden
Donationskommittén för samfonder
E och B Johanssons understödsfond
Fam. Danielssons stiftelse för kulturella ändamål
Grandinska Välgörenhetsfonden
Ingeborg och Sture Wetterholms stiftelse
John F Carlssons fond Arby
Kalmar läns museum, stiftelse
Krusenstjernska gården, stiftelse
T och R Nordenanckars stiftelse
Donationsstiftelser
Donationsstiftelser
Dahmska stiftelsen på Stensberg
Politiska sekreterare
Borgerlig begravningsförrättare
Borgerlig vigselförrättare
Gode män enl. fastighetsbildningslagen
Pensionärsrådet
Kommuninvest föreningsstämma
Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB
DEL-TA Intressenters ideell förening