Förtroendevalda i Kalmar kommun

Bolag (9 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Destination Kalmar AB
Kalmar Kommunbolag AB
Kalmar Vatten AB
Kalmarhem AB
KIFAB i Kalmar AB
Kalmar Öland Airport AB
Kalmar Hamn AB
Kalmar Science Park AB
Kalmar Energi Holding AB, Kalmar Energi Elnät AB, Kalmar Energi Värme AB