Förtroendevalda i Kalmar kommun

Bolag (9 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Kalmar Kommunbolag AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Energi Holding AB, Kalmar Energi Elnät AB, Kalmar Energi Värme AB
Kalmar Hamn AB
Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB
Kalmar Öland Airport AB
KIFAB i Kalmar AB
Kalmar Science Park AB