Förtroendevalda i Kalmar kommun

Gode män enl. fastighetsbildningslagen

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Persson Fredrik (S) Godman 1
Gustavsson Ulf (S) Godman 2
Persson Roland (KD) Godman 3
Ustrup Peter (C) Godman 4
Johansson Gunilla (S) Godman 5
Jonsson Per-Olof (M) Godman 6