Förtroendevalda i Kalmar kommun

Kalmar Öland Airport AB

Uppdrag (15 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Andersson Anders C Ordförande 1
Bödmar Jörgen M Vice ordförande 2
Hedh Anna S Ledamot 3
Arvidsson Sven-Evert S Ledamot 4
Almeborg Victor KD Ledamot 5
Gröhn Jussi S Ledamot 6
Salonen Thomas SD Ledamot 7
Gunnarsson Sofie (-) Näringslivsrepresentant 8
Johansson Roland (-) Näringslivsrepresentant 9
Melander Jenny S Ombud 10
Karlsson Junita KD ers Ombud 11
Sandberg Dan L Lekmannarevisor 12
Johansson Doris S Lekmannarevisor 13
Bengtsson Jan S ers. Lekmannarevisor 14
Cedergren Agneta M ers. Lekmannarevisor 15