Förtroendevalda i Kalmar kommun

Joachim Almeke (L)

Kontaktinformation

Postadress:
Skorstensvägen 32 393 63 Kalmar
(bostad)

E-post:
joachim.almeke@kalmar.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stiftelsen August Peterssons i Tingby donationskommitté Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-17 2026-10-14
Kalmar Energi Holding AB, Kalmar Energi Elnät AB, Kalmar Energi Värme AB Observatör 2019-01-01 2023-05-01
Vatten- och miljönämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14