Förtroendevalda i Kalmar kommun

Staffan Gundberg (SD)

Kontaktinformation

E-post:
staffan.gundberg@kalmar.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stiftelsen August Peterssons i Tingby donationskommitté Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Södermöre kommundelsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31